تغییر نام تعدادی از معابر شهر تهران شهری

تغییر نام تعدادی از معابر شهر تهران

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - در صد و سی و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران نام تعدادی از معابر تهران تغییر کرد.
در یکصد و سی و ششمین جلسه رسمی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد:
بیست و دومین جلسه کمیسیون نامگذاری (دویست و شصت و چهارمین جلسه متوالی) جهت طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بشرح زیر است:
منطقه 8 شهرداری تهران:بازار میوه و تره بار فدک در محدوده نارمک به نام جدید پیشنهادی گلستان
منطقه 16 شهرداری تهران:کوچه شریعتی در محدوده دستواره به نام جدید پیشنهادی شهید محمد شکوهی
منطقه 17 شهرداری تهران:کوچه پنجم در محدوده برادران حسنی به نام جدید پیشنهادی جدید شهید محمد رهنما (با حفظ شماره)
منطقه 19شهرداری تهران:کوچه بی نام در محدوده شکوفه بنام پیشنهادی جدید گل آوا
منطقه 20شهرداری تهران:کوچه فرعی یکم در محدوده بلوار شهید آوینی بنام پیشنهادی جدید شهید محمدحسن سالاری(با حفظ شماره)
منطقه 22شهرداری تهران:بلوار بی نام (ادامه بلوار شهید مظفر) در محدوده شهید مظفر بنام پیشنهادی جدید شهید مظفر
این صورت جلسه با 17 رای موافق از 17 نفر حاضرین به تصویب رسید.
بیست و سومین جلسه رسمی کمیسیون نامگذاری معابرو اماکن عمومی شهر تهران (دویست و شصت و پنجمین جلسه متوالی) جهت طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بشرح زیر است:
منطقه 2شهرداری تهران:خیابان یکم زرافشان شمالی در محدوده بلوار ایوانک بنام پیشنهادی جدید دکتر علی اصغر خدادوست( با حفظ شماره )
منطقه 4شهرداری تهران:خیابان شهید پایدارفر در محدوده گیلان بنام پیشنهادی جدید فرهنگستان
منطقه 5شهرداری تهران:ایستگاه مترو شهدای کن در محدوده کوهسار بنام پیشنهادی جدید ایستگاه مترو کوهسار
منطقه 5شهرداری تهران:ایستگاه مترو کوهسار در محدوده بلوار کوهسار بنام پیشنهادی ایستگاه مترو شهدای کن
منطقه 5 شهرداری تهران:کوچه نگارستان غربی در محدوده جنت آباد بنام پیشنهادی شهید بهزاد اقبال زاده
منطقه 5شهرداری تهران:کوچه نگارستان شرقی در محدوده جنت آباد بنام پیشنهادی نگارستان
منطقه 7شهرداری تهران:خیابان بی نام در محدوده دماوند بنام پیشنهادی شهید عباس یزدان پناه
منطقه 15شهرداری تهران:کوچه جباری در محدوده اتابک بنام پیشنهادی شهید لازم غمیلویی
این صورتجلسه با 17 رای موافق از 17 نفر حاضرین اعضابه تصویب رسید.
بیست و چهارمین جلسه رسمی کمیسیون نامگذاری معابرو اماکن عمومی شهر تهران (دویست و شصت و ششمین جلسه متوالی) جهت طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بشرح زیر است:
منطقه 19شهرداری تهران:کوچه هفتم واقع در محدوده تندگویان به نام پیشنهادی شهید علی محمد محمدی(با حفظ شماره )
منطقه 20شهرداری تهران:میدان بی نام واقع در محدوده شهید بهشتی بنام پیشنهادی بهشتی
منطقه 20شهرداری تهران:کوچه چهارم حسینی واقع در محدوده شهرک گلها بنام پیشنهادی آتش نشان شهید بهنام میرزاخانی
منطقه 20شهرداری تهران:کوچه بن بست اول واقع در محدوده اقدسیه بنام پیشنهادی شهید محمدعلی ریاحی
منطقه 20شهرداری تهران:کوچه بن بست بی نام واقع در محدوده اقدسیه بنام پیشنهادی باغ معین
منطقه 21شهرداری تهران:کوچه هفتاد و یکم واقع در محدوده تهرانسر بنام پیشنهادی شهید علی جوادیان(با حفظ شماره )
منطقه 21شهرداری تهران:کوچه 51شرق واقع در محدوده تهرانسر بنام پیشنهادی شهید افسرصغری (با حفظ شماره )
منطقه21 شهرداری تهران:کوچه بیستم واقع در محدوده تهرانسر بنام پیشنهادی شهید حمید محمد غریبان(با حفظ شماره )
منطقه 21شهرداری تهران:کوچه یازدهم واقع در محدوده تهرانسر بنام پیشنهادی شهید مجید فیروزیان(با حفظ شماره )
این صورتجلسه با 17 رای موافق از 17 نفر از اعضا حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بیست و هفتمین جلسه رسمی کمیسیون نامگذاری معابرو اماکن عمومی شهر تهران (دویست و شصت و نهمین جلسه متوالی) جهت طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بشرح زیر است:
منطقه 10شهرداری تهران:بازار میوه و تره بار بی نام در محدوده سلیمانی بنام پیشنهادی قزوین
منطقه 12شهرداری تهران:بازار میوه و تره بار بی نام در محدوده قیام بنام پیشنهادی قیام
منطقه12 شهرداری تهران بازار میوه و تره بار بی نام در محدوده ایران بنام پیشنهادی ایران
منطقه 1شهرداری تهران:بن بست منصور در محدوده مقدس اردبیلی بنام پیشنهادی یحیی ما فی
منطقه 1شهرداری تهران:کوچه رهبری در محدوده سراشیب بنام پیشنهادی سیمین دانشور
منطقه 2شهرداری تهران:کوچه دوازدهم در محدوده زرافشان شمالی بنام پیشنهادی علی معلم(با حفظ شماره )
منطقه 2 شهرداری تهران :خیابان سی و نهم در محدوده کوی نصر بنام پیشنهادی سردارشهید رضا صداقت پور(با حفظ شماره )
این دستورجلسه با 17 رای موافق از 17 نفر از حاضرین جلسه به تصویب رسید.
بیست و هشتمین جلسه رسمی کمیسیون نامگذاری معابرو اماکن عمومی شهر تهران (دویست و هفتادمین جلسه متوالی) جهت طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بشرح زیر است:
منطقه 3شهرداری تهران:خیابان دوم در محدوده شهید کلاهدوز بنام پیشنهادی منوچهر آتشی با حفظ شماره
منطقه 3شهرداری تهران:خیابان سوم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی عمران صلاحی با حفظ شماره
منطقه 3شهرداری تهران:خیابان چهارم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی محمد قهرمانی با حفظ شماره
منطقه 3شهرداری تهران خیابان پنجم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی بیژن ترقی
منطقه 3 شهرداری تهران خیابان ششم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی اسماعیل شاهرود
منطقه 3شهرداری تهران خیابان هفتم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی پروین دولت آبادی
منطقه 3 شهرداری تهران خیابان هشتم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی اخوان ثالث
منطقه 3شهرداری تهران خیابان نهم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی سیمین بهبهانی
منطقه 3شهرداری تهران خیابان یازدهم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی فروغ فرخزاد
منطقه 3شهرداری تهران خیابان دوازدهم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی فریدون مشیری
منطقه 3شهرداری تهران خیابان شانزدهم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی محمدعلی سپانلو با حفظ شماره
منطقه 3شهرداری تهران خیابان هجدهم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی سید کریم امیری فیروز کوهی با حفظ شماره
منطقه 3 شهرداری تهران خیابان بیستم در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی محمود شاهرخی با حفظ شماره
منطقه 3شهرداری تهران خیابان کجاوه شرقی در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی حسین منزوی
منطقه 3شهرداری تهران خیابان ارغوان در محدوده کلاهدوز بنام پیشنهادی هوشنگ ابتهاج
منطقه 4شهرداری تهران کوچه 186غربی در محدوده دلاوران بنام پیشنهادی شهید مجید احدی
منطقه 6شهرداری تهران میدان بی نام در محدوده شهرک والفجر بنام پیشنهادی علی حاتمی
منطقه 6شهرداری تهران پل بی نام (پل اول)در محدوده حافظ بنام پیشنهادی حافظ
منطقه 12شهرداری تهران پل بی نام (پل دوم) در محدوده خیابان جمهوری بنام پیشنهادی چارسو
منطقه 15 شهرداری تهران خیابان ده متری دوم در محدوده مسعودیه بنام پیشنهادی شهید ابراهیم صفا
منطقه 16شهرداری تهران کوچه 50 محدوده تختی بنام پیشنهادی شهید بایرامعلی اسکندری
منطقه 20 شهرداری تهران بن بست سی و هشتم در محدوده دولت آباد بنام پیشنهادی شهید بیگ محمدی
منطقه 21شهرداری تهران کوچه بی نام محدوده شهید فهمیده بنام پیشنهادی زنبق
منطقه 21شهرداری تهران کوچه بیست و ششم محدوده تهرانسر بنام پیشنهادی شهید سید نعمت حسینی نیا با حفظ شماره
این صورتجلسه به غیر از بند 19 و 20 آن که بازگشت به کمیسیون شد،با 16 رای موافق از 16 نفر اعضا حاضر در جلسه به تصویب رسید.
بیست و نهمین جلسه رسمی کمیسیون نامگذاری معابرو اماکن عمومی شهر تهران (دویست و هفتادویکمین جلسه متوالی) جهت طرح در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران بشرح زیر است:
منطقه 1شهرداری تهران:خیابان سپند در محدوده اقدسیه بنام پیشنهادی عزت الله انتظامی
منطقه 2شهرداری تهران:بلوار فلامک جنوبی و شمالی واقع در محدوده شهرک قدس بنام پیشنهادی محمدرضا شجریان
منطقه 2شهرداری تهران:خیابان معارف واقع در محدوده اوین بنام پیشنهادی داوود رشیدی
منطقه 2شهرداری تهران:خیابان 24متری محدوده سعادت آباد بنام محمدعلی کشاورز
منطقه 2 شهرداری تهران:خیابان کوکب در محدوده شهرآرا بنام پیشنهادی غلامحسین امیر خانی
منطقه 3 شهرداری تهران:خیابان نیلوفر محدوده اختیاریه بنام پیشنهادی علی نصیریان
با 16 موافق بدون مخالف به تصویب رسید.ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

آغاز ساخت 150 هزار واحد مسکونی به دستور رییس‌جمهوری همزمان با عید غدیر/اجرای طرح بازآفرینی شهری سرعت می‌گیرد

رتبه نهم فرودگاه مهرآباد در سال 2018 برای نشست و برخاست هواپیماها در آفریقا و خاورمیانه

ساختمان پشتی پلاسکو در حال بازسازی / نباید تمام ابعاد بنیاد مستضعفان را اقتصادی دید

تحویل ٨٠ هزار سند زمین به محرومین توسط بنیاد مستضعفان

درآمد 36000 میلیارد تومانی از فروش شرکت‌های بنیاد/ کاهش هلدینگ‌های بنیاد مستضعفان از 22 شرکت به 10 شرکت

زمانی برای افتتاح پلاسکو نمی‌دهم که شرمنده مردم شوم

بنیاد مستضعفان نمی‌تواند به تنهایی در کشور به محرومیت‌زدایی بپردازد

اسلامی: قیمت مسکن در استان‌ها هم کاهشی شد

فروش خانه در آمریکا با افزایش قیمت آن کاهش یافت

بازدید از آزادراه تهران-شمال در جمعه هفته جاری

اسلامی: روند کاهشی قیمت مسکن در تهران به سایر استان‌ها رسید

شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مسائل شهرها را با خرد جمعی حل می‌کند/ صنایع دانش بنیان و پاک جایگزین صنایع آلاینده شوند/ تقویت خطوط ریلی، یکی ازاولویتهای مهم در تدوین طرح‌های جامع

آغاز عمیات اجرایی ساخت 30 هزار واحد مسکونی همزمان با عید غدیر

زمین‌های مستعد پروژه‌های مشارکتی به سازمان ملی زمین و مسکن معرفی می‌شوند

وظیفه دولت تعادل‌بخشی به بازار مسکن است/ارایه مشوق‌های دولت به سازندگان واحدهای مسکونی با متراژ 40 تا 80 مترمربع/قیمت مسکن کاهش می‌یابد

تهران و باکو بر گسترش همکاری‌های حمل‌ونقل ریلی تأکید کردند

برخی افراد با زبان خوش منافعی که در بنیاد دارند را تخلیه کنند/ از اقتصاد کنار می‌کشیم

جزئیات اقدامات محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان در پنج سال گذشته

نیروی جوانی رئیس جدید بنیاد در خدمت محرومیت زدایی قرار می‌گیرد

مجوز ساخت پلاسکوی جدید صادر شد

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • بسته های ویژه خبری