برگزاری مجامع 18 شرکت بیمه ای بیمه

برگزاری مجامع 18 شرکت بیمه ای

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - بررسی‌ها نشان می‌دهد که از بین شرکت‌های بیمه‌ای، تاکنون مجمع 18 شرکت برگزار شده ولی 7 شرکت دیگر هنوز مجمع خود را برگزار نکرده‌اند.

به گزارش فصل اقتصاد، با پایان یافتن تیرماه و آخرین روزهایی که شرکت ها باید مجامع عمومی عادی سالیانه خود را برگزار و صورت های مالی دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1397 را برگزار کنند، شرکت های بیمه نیز هریک اقدام به برگزاری مجامع کرده و صورت های مالی خود را به روزرسانی کردند.
به جز شرکت سهامی بیمه ایران که به طور معمول مجمع آن در شهریورماه برگزار می شود و 2 شرکت بیمه اتکایی امین و ایرانیان که تاریخ مجامع عمومی آنها به دلیل ذات اتکایی آنها در تاریخ دیگری برگزار می شود، 4 شرکت بیمه رازی، تعاون، آرمان و حافظ نیز تاکنون مجامع خود را برگزار نکرده اند.
بررسی ها نشان می دهد مجامع شرکت های بیمه رازی، آرمان و حافظ به دلیل به حد نصاب نرسیدن قانونی اعضای مجمع برگزار نشده است. با این حال طی روزهای آینده مجامع این شرکت ها برگزار خواهد شد.
از سوی دیگر با وجودی که صورت های مالی بیمه تعاون مورد تایید حسابرس و بیمه مرکزی قرار گرفته اما به دلیل عدم رسیدن حد نصاب قانونی هنوز مجمع برگزار نشده است و در این راستا بیمه تعاون نیز در تدارک برگزاری مجدد مجمع مطابق قانون تجارت و اساسنامه شرکت است.
با این حال 18 شرکت بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، سامان، تجارت نو، نوین، کارآفرین، ملت، ما، پاسارگاد، دی، معلم، کوثر، میهن، سرمد، سینا و زندگی خاورمیانه مجامع خود را برگزار کرده اند. در این بین تنها شرکت های بیمه میهن و سینا زیان ده بوده و شرکت بیمه دانا سودی تقسیم نکرده است و سایر شرکت های بیمه سودده بوده و سود بین سهامدارانشان تقسیم کرده اند.
بیمه آسیا
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه آسیا در روز 25 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه آسیا برای این دوره مالی، رقم 644.501 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 1.037.872 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 120 ریال اعلام شده است.
بیمه البرز
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه البرز در روز 24 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه البرز برای این دوره مالی، 641.145 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 908.029 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 120 ریال اعلام شده است.
بیمه دانا
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دانا در روز 27 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس سود خالص این شرکت در این دوره مالی، 301.998 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 67.214 میلیون ریال و سود خالص هر سهم 296 ریال و سود نقدی هر سهم نیز صفر ریال اعلام شده است.
بیمه پارسیان
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پارسیان در روز 12 خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مورد اشاره، 766.559 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 1.105.412 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 283 ریال اعلام شده است. البته بیمه پارسیان در 16 مردادماه مجمع فوق العاده ای را درباره افزایش 3میلیارد ریالی برگزار کرد و این موضوع از محل مطالبات و آورده نقدی و اندوخته به تصویب اعضا رسید.
بیمه نوین
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه نوین در روز 26 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه نوین برای دوره مالی مورد اشاره 428.867 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 65.898 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 30 ریال اعلام شد.
بیمه کارآفرین
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کارآفرین در روز 27 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. سود خالص بیمه کارآفرین برای دوره مالی مورد اشاره 105.411 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 125.483 میلیون ریال، سود خالص هر سهم 60 ریال بوده ولی این شرکت برای امسال سود نقدی تقسیم نکرده است.
بیمه ملت
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ملت در روز 25 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه ملت برای دوره مالی مورد اشاره 860.954 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 934.923 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 250 ریال اعلام شد.
بیمه ما
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما در روز 11 خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس سود خالص این شرکت برای دوره مورد اشاره 659.764 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 577.543 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 280 ریال اعلام شده است.
بیمه سامان
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سامان در روز 27 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس این شرکت در دوره مالی مورد اشاره 472.938 میلیون ریال سود خالص، 648.585 میلیون ریال سود قابل تخصیص و 100 ریال سود نقدی برای هر سهم داشته است.
بیمه پاسارگاد
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه پاسارگاد در روز 20 خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مالی مورد اشاره 3.015.957 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 3.056.154 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 180 ریال به ازای هر سهم اعلام شده است.
بیمه دی
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دی در روز 27 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس سود خالص این شرکت در دوره مورد اشاره 1.028.266 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 306.671 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 50 ریال اعلام شد.
بیمه معلم
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه دی در روز 29 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مورد اشاره رقم 301.021 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 167.710 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 21 ریال اعلام شد.
بیمه کوثر
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه کوثر در روز 31 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید.
سود خالص این شرکت برای دوره مورد بررسی 1.773.364 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 1.903.496 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 200 ریال اعلام شده است.
بیمه تجارت نو
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه تجارت نو در روز 16 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. براین اساس سود خالص بیمه تجارت نو برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 رقم 388.052 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 391.988 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 32 ریال تصویب شده است.
بیمه میهن
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه میهن در روز نهم مردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. این شرکت در دوره مورد اشاره (9.418) میلیون ریال زیان محقق کرده و زیان خالص آن برای هر سهم 6 ریال اعلام شده است. بدیهی است که این شرکت سودی نیز تقسیم نکرده است.
بیمه سرمد
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سرمد در روز 30 خردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. سود خالص این شرکت برای دوره مالی مورد اشاره 506.290 میلیون ریال، سود قابل تخصیص 594.653 میلیون ریال و سود نقدی هر سهم نیز 300 ریال تعیین شد.
بیمه سینا
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه سینا در روز 12 مردادماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. این شرکت در دوره مورد اشاره (364.011) میلیون ریال زیان محقق کرده و زیان آن به ازای هر سهم نیز 243 ریال اعلام شده است. بدیهی است که این شرکت سودی نیز بین سهامداران خود تقسیم نکرده است.
بیمه زندگی خاورمیانه
مجمع عمومی عادی سالیانه بیمه زندگی خاورمیانه در روز 29 تیرماه برگزار شد و صورت های مالی این شرکت برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 به تصویب رسید. سود خالص این شرکت در دوره مالی مورد اشاره 111.158 میلیون ریال و سود قابل تخصیص آن 121.004 میلیون ریال اعلام شده است. این شرکت به ازای هر سهم نیز 80 ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرده است.ارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

کلیات طرح یک شوری فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه معدن تصویب شد

تعیین تعهدات دولت و بخش خصوصی در بحث واگذاری پروژه های نیمه تمام

فراکسیون به دنبال جوان‌سازی باغات زیتون است

افزایش هزینه ثبت معادن سرمایه‌گذاران را دلسرد می‌کند

ابوترابی: بازداشت پوری حسینی نتیجه فشار نماینده ها بود

واگذاری بندر چابهار به روسیه شایعه است/ ایران از فعالیت اقتصادی روسیه برای انتقال کالا از بندر چابهار استقبال می کند

رهبر: عزم وزارت راه برای تولید مسکن مشارکتی قابل تقدیر است

رویکرد فراکسیون مبارزه با زمینه‌های فسادزاست

دولت باید به تمامی ایرلاین ها اعم از خصوصی و دولتی سوبسید بپردازد

چرا بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه مسکن به تعویق افتاد؟

واردات 850 هزار تن برنج به کشور

لزوم گسترش و تعمیق روابط با کشورهای خزری

حرص، آسایش را از انسان دور می کند

25 درصد وکلا پروانه وکالت خود تمدید نمی کنند

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی: صادرات لوازم خانگی ایران به روسیه و لهستان

ممنوعیت واردات برنج تنها در حد حرف!

عقبایی: افزایش 500درصدی قیمت مسکن در اطراف تهران کذب محض است

قرار دادهای سفید امضاء جزء اسناد رسمی تسویه محسوب نمی شوند

افزایش قیمت بلیط هواپیما به ضرر ایرلاین ها تمام خواهد شد

صادرات 1.3 درصدی ایران به کشورهای خزری

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • تبلیغات
  • چتر حمایتی فصل اقتصاد و فصل تجارت
  • باشگاه نخبگان، خبرنگاران، مدیران روابط عمومی و کارآفرینان
  • بسته های ویژه خبری