جزئیات تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا در 7 ماهه 2020 منتشر شد
ضربان کند تجارت با قاره سبز روزنامه های اقتصادی

ضربان کند تجارت با قاره سبز

  بزرگنمايي:

فصل اقتصاد - تصویر تجارت کالایی ایران با اتحادیه اروپا در هفت ماهه سال 2020 ترسیم شد. آمارهای منتشر شده از سوی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد، تجارت ایران با این منطقه به سمت انقباض حرکت کرده است. طی هفت ماه نخست سال 2020،‌کل تجارت کالایی ایران و اتحادیه اروپا (27 کشور) معادل 2 میلیارد و 649 میلیون یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال 2019 افت بیش از 9 درصدی را تجربه کرده است. طی هفت ماه نخست 2020 در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایران بیشترین ارزش تجارت را با آلمان داشته است. به طوری که حدود 41 درصد از کل ارزش تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی هفت ماهه 99 مربوط به آلمان بوده است. ایتالیا، هلند، اسپانیا و فرانسه نیز سایر شرکای عمده تجاری ایران در اتحادیه اروپا هستند که به ترتیب سهم 15 درصد، 11 درصد، 6 درصد و 6 درصد از کل ارزش تجارت ایران با این منطقه طی دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌اند.

صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی هفت ماه منتهی به جولای 2020 حدود 440 میلیون یورو رقم خورده که نسبت به مدت مشابه سال 2019 نزدیک 5 درصد افزایش یافته است. البته طی هفت ماهه 2020 صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 حدود 11 درصد افت داشته است. طی هفت ماه نخست سال 2020 ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا 2 میلیارد و 209 میلیون یورو بوده که با افت بیش از 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است.
اما طی این هفت ماه تنها در ژانویه تجارت ایران با 27 کشور اتحادیه اروپا در سطحی قابل توجه بالاتر از ماه مشابه سال 2019 قرار داشته است، اما در ماه‌های بعد به دلیل شیوع گسترده کووید-19 و تشدید تحریم‌ها علیه ایران تجارت ایران با این منطقه در سطحی پایین‌تر از مدت مشابه سال 2019 قرار گرفته است.
کمترین میزان تجارت ایران با اتحادیه اروپا در هفت ماهه 2020 مربوط به ماه آوریل و بیشترین آن مربوط به ماه ژوئن است. بیشترین کاهش ماهانه تجارت ایران با این منطقه نیز در جولای با کاهش حدود 20 درصدی ارزش تجارت رخ داده است.
روند صادرات
صادرات ایران به اتحادیه اروپا طی هفت ماه منتهی به جولای 2020 حدود 440 میلیون یورو رقم خورده که نسبت به مدت مشابه سال 2019 نزدیک 5 درصد افزایش یافته است. در این بازه زمانی در دو ماه نخست صادرات ایران به اروپا نسبت به ماه مشابه سال 2019 با رشد همراه بوده اما پس از آن تا ماه ژوئن در سطحی کمتر از سال 2019 قرار گرفته است. کمترین ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در هفت ماهه 2020 مربوط به آوریل و بیشترین آن مربوط به جولای است. بیشترین کاهش ماهانه ارزش صادرات ایران به این منطقه نیز در آوریل با حدود 65 درصد کاهش رخ داده است.
روند صادرات غیرنفتی
روند صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا طی هفت ماهه سال 2020 و 2019 تقریبا همانند روند کل صادرات کالایی است. طی هفت ماهه 2020 صادرات غیرنفتی ایران در مقایسه با مدت مشابه سال 2019 حدود 11 درصد افت داشته است. بیشترین ارزش صادرات غیرنفتی ایران به اتحادیه اروپا مربوط به ژانویه 2020 و کمترین سطح مربوط به آوریل این سال بوده است.
روند واردات
طی هفت ماه نخست سال 2020 ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا 2 میلیارد و 209 میلیون یورو بوده که با افت بیش از 11 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه شده است. طی این مدت به غیر از ماه ژانویه در سایر ماه‌ها ارزش واردات ایران از اتحادیه اروپا در سال 2020 نسبت به 2019 در سطح کمتری است.
روند واردات ایران از اتحادیه اروپا طی هفت ماه نخست سال 2020 به رغم نوسانات نسبتا جزئی، تقریبا ثابت بوده است. بیشترین کاهش ماهانه ارزش واردات ایران از این منطقه در جولای 2020 با حدود 29 درصد کاهش رخ داده است.
شرکای عمده تجاری
طی هفت ماه نخست 2020 در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایران بیشترین ارزش تجارت را با آلمان داشته است. به طوری که حدود 41 درصد از کل ارزش تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی هفت ماهه 99 مربوط به آلمان بوده است.
ایتالیا، هلند، اسپانیا و فرانسه نیز سایر شرکای عمده تجاری ایران در اتحادیه اروپا هستند که به ترتیب سهم 15 درصد، 11 درصد، 6 درصد و 6 درصد از کل ارزش تجارت ایران با این منطقه طی دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌اند.
طی هفت ماه نخست 2020 ارزش تجارت ایران با آلمان و هلند نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته، این در حالی است که در ایتالیا و فرانسه ارزش تجارت با کاهش همراه بوده و در اسپانیا تغییری نداشته است. تجارت ایران با فرانسه حدود 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال 2019 کاهش یافته که به نظر می‌رسد در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیشترین افت را داشته است.
گروه‌های کالایی تجاری
طی هفت ماه نخست سال 2020 بیشترین تجارت ایران با اتحادیه اروپا مربوط به گروه کالایی «ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌و‌نقل» بوده که حدود 713 میلیون یورو رقم خورده و نسبت به مدت مشابه سال 2019 حدود 17 درصد افت داشته است.
مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط دومین گروه کالایی است که ایران بیشترین تجارت را در آن با اتحادیه اروپا داشته است. طی مدت مورد بررسی ارزش تجارت ایران با اتحادیه اروپا در این گروه کالایی 659 میلیون یورو بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 18درصد افت داشته است.
در میان 9 گروه کالایی اصلی تجارت ایران با اتحادیه اروپا طی مدت مورد بررسی در سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کرده و از 5 میلیون یورو در هفت ماهه 2019 به حدود 72 میلیون یورو در هفت ماهه 2020 رسیده است.
ایران طی هفت ماه نخست سال 2020 حدود 179 یورو مواد غذایی و حیوانات زنده به اتحادیه اروپا صادر کرده است. این گروه کالایی بیشترین ارزش صادرات به اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال 2019 حدود 60 درصد رشد داشته است.
مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط هم دومین گروه کالایی صادراتی ایران به اتحادیه اروپا است که حدود 85 میلیون یورو از صادرات ایران به اتحادیه اروپا را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه حدود 17 درصد افت داشته است.
صادرات سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها به اتحادیه اروپا نیز در هفت ماهه 2020 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 31 برابر رشد داشته که علت اصلی آن رشد صادرات این گروه کالایی در ماه جولای است.
همچنین بیشترین ارزش واردات ایران به اتحادیه اروپا طی هفت ماه نخست 2020 مربوط به ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌و‌نقل است که حدود 703 میلیون بوده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 17 درصد افت داشته است.
دومین گروه کالایی وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نیز مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط بوده که حدود 573 میلیون یورو رقم خورده است. واردات ایران از اتحادیه اروپا در مواد غذایی و حیوانات زنده نسبت به هفت ماه نخست 2019 رشد 46 درصدی را تجربه کرده و معادل 386 میلیون یورو بوده است.
از سوی دیگر در میان 9 گروه کالایی اصلی در 8 مورد اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا آلمان بوده است. به‌عنوان نمونه 2/ 55 درصد از تجارت ایران با اتحادیه اروپا در مواد غذایی و حیوانات زنده با کشور آلمان بوده است.
دو گروه کالایی که آلمان به‌عنوان اولین شریک تجاری ایران در اتحادیه اروپا در فهرست آن نبود سوخت معدنی و روان‌کننده‌ها و روغن گیاهی و حیوانی و چربی‌ها است. طی مدت مورد بررسی در گروه سوخت‌های معدنی و روان‌کننده‌ها 4/ 99 درصد از تجارت ایران با اروپا مربوط به هلند و در روغن‌های گیاهی و حیوانی و چربی‌ها 9/ 39 درصد تجارت ایران با اتحادیه اروپا مربوط به اسپانیا است.
همچنین در 6 گروه کالایی مواد غذایی و حیوانات زنده، نوشیدنی و دخانیات، ‌مواد خام غیرقابل خوردن به جز سوخت، روغن گیاهی و حیوانی و چربی‌ها، مواد شیمیایی و سایر محصولات مرتبط و سایر کالاها، آلمان شریک اول صادراتی ایران در اتحادیه اروپا بوده است. در چهار گروه کالایی دیگر در کالاهای صنعتی طبقه‌بندی شده بر حسب مواد و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌و‌نقل، ‌ایتالیا و در سوخت‌های معدنی و روان‌کننده و محصولات صنعتی همگون هلند و بلژیک مقصد نخست صادراتی ایران بوده‌اند.
حدود 9/ 97 درصد از کل صادرات سوخت‌های معدنی و روان‌کننده به هلند انجام شده است. در میان شرکای دوم و سوم صادراتی ایران در اتحادیه اروپا اسپانیا بیشتر از سایر کشورها مشاهده می‌شود.
همچنین در میان 9 گروه کالایی اصلی اولین شریک وارداتی ایران در اتحادیه اروپا در 8 مورد آنها آلمان بوده است. سهم آلمان از ارزش واردات هر گروه کالایی از 6/ 30 درصد در سوخت‌های معدنی و روان‌کننده تا 5/ 93 درصد در نوشیدنی و دخانیات متغیر بوده است.
تنها گروه کالایی که در آن آلمان جزو سه شریک اصلی وارداتی ایران نبوده روغن گیاهی و حیوانی و چربی است. حدود 1/ 40 درصد از ارزش صادرات ایران به اتحادیه اروپا در این گروه کالایی به اسپانیا اختصاص داشته است. در میان شرکای دوم و سوم وارداتی ایران در اتحادیه اروپا نام ایتالیا بیشتر از سایرین مشاهده می‌شود.

فصل اقتصادارسال نظر شما

Protected by FormShield

اخبار خواندنی

بازار خودرو با وام آرام می شود؟

قیمت گازوئیل امسال و سال آینده افزایش نمی‌یابد

نرخ لیر ترکیه به رکورد تاریخی جدیدی سقوط کرد

تقاضای سرمایه‌گذاری در نقره در یک سال 3 برابر شد

گرانی تخم‌مرغ در مغازه‌ها ارتباطی به مرغدار ندارد

دورکاری در جهان بیشتر می شود

چرا توسعه انسانی استان‌ها به اندازه تهران نیست؟

دلار در سراشیبی

ریپل از آمریکا رفت!

روز خوب بورس های جهانی

حبس نفس بازار طلا در آستانه انتخابات آمریکا

پیش بینی ونزوئلا از قیمت نفت در سال آینده

جولان کرونا نفت را ارزان‌تر کرد

ضرر 130 میلیارد دلاری لیبی از محاصره نفتی

پایان کاهش اجباری تولید نفت در آلبرتای کانادا

نرخ واقعی هر کیلو مرغ چند؟ / بازار سیاه عرضه مرغ به قیمت 30 هزار تومان

تولید خودرو 19 درصد افزایش یافت

ورود اولین تجهیزات مدرن به بندر چابهار تا پایان سال/ نگهداری 3.5 میلیون تن کالا‌ی اساسی در بنادر

صادرات نفت رو به افزایش است / تامین 18.5 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی

سرگردانی نقدینگی بین بورس و بانک!/بوی افزایش سود سپرده می آید

سلامت روان آنها در موج دوم پاندمی بدتر شده است

«روستا، محور توسعه»| یک چهارم اقتصاد ایران محصول دهاتی‌ها/ چطور روستا را نابود کردیم؟

نوآوری مثل یک کارآفرین فرهنگی

شکست انحصار فیبر نوری؟

ادامه روند صعودی بازارهای کالایی

فصل اقتصاد سایت تخصصی اقتصاد ایران

آگهی ها

  • پخش زنده آخرین اخبار اقتصادی
  • موسسه مطبوعاتی اطلاع رسانی فصل اقتصاد و فصل تجارت

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.