پتروشیمی

پرونده پتروشیمی و پرسش‌هایی که هنوز باقیست

فصل اقتصاد - رسیدگی به پرونده متهمان پتروشیمی به عنوان بزرگترین اختلاس قرن و با سایر عناوینی که رسانه‌ها ومردم به آن دادند به رخدادی بزرگ در روزهای پایان سال 97 تبدیل شد.