پرسش امروز
آینده برجام
پنجشنبه ۲۰ تير ۱۳۹۸ - ۰۰:۱۸:۲۴
دنیای اقتصاد
فصل اقتصاد - شدت یافتن تنش‌ها در خاورمیانه در هفته‌های اخیر سبب نگرانی‌هایی شده است. تصمیم ایران به رعایت نکردن برخی بندهای توافق هسته‌ای سال 2015 می‌تواند معادلات اروپایی‌ها و آمریکا را تغییر دهد. برخی کارشناسان معتقدند تصمیم ایران حرکتی نمادین است که هدف آن اعمال فشار بر طرف‌های امضاکننده پیمان هسته‌ای است. تحریم‌هایی که آمریکا در یک سال اخیر بر ایران اعمال کرده، لطماتی بر اقتصاد این کشور وارد کرده و ایران را به واکنش واداشته است.

درباره آنچه در آینده رخ خواهد داد، دیدگاه‌های مختلفی مطرح است. عده‌ای معتقدند احتمال تغییر رفتار ترامپ در قبال ایران بسیار کم است، زیرا او استراتژی مشخص و کاملی در سیاست خارجی ندارد و رفتارهای او درباره روسیه، چین و کره‌شمالی نشان داده سیاست خارجی دولت آمریکا فاقد ویژگی‌های استراتژیک موثر است. اما واکنش اروپایی‌ها اهمیت بالایی دارد. رعایت نشدن برخی بندهای توافق هسته‌ای از سوی ایران، اروپایی‌ها را برای حفظ این پیمان تحت فشار قرار می‌دهد. ایران به شکلی هوشمندانه عمل کرده، به این معنا که اقدامات اخیر این کشور به اندازه‌ای بزرگ نبوده که اروپایی‌ها معتقد باشند توافق هسته‌ای از میان رفته است. از سوی دیگر جهان معتقد است اول آمریکا بوده که توافق یاد شده را نقض کرده است. تحلیلگران معتقدند ایران با عدم رعایت برخی بندهای توافق هسته‌ای ترتیبی می‌دهد تا در مذاکرات احتمال آینده قدرت چانه زنی داشته باشد. از میان رفتن کامل توافق هسته‌ای ایران را در ادامه برنامه هسته‌ای او آزاد خواهد گذاشت و این چیزی نیست که اروپا یا آمریکا بخواهند. در مطالب حاضر به ویژگی‌های استراتژی سیاست خارجی ترامپ، نقش بزرگ اروپایی‌ها در نجات برجام، لزوم تغییر رویکرد آمریکا در قبال ایران و نقش انگلستان در معادلات سیاسی ایران و آمریکا اشاره شده است.
احسان آذری‌نیا
http://fasleqtesad.ir//Fa/News/388346/آینده-برجام
بستن   چاپ