تشکلها زودتر از دولت متوجه مشکلات می‌شوند
سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۲:۵۹
ایسنا
فصل اقتصاد - دبیرکل اتاق بازرگانی ایران معتقد است تشکل‌ها با توجه به تسلطی که بر فضای اقتصادی کشور دارند، زودتر از دولت متوجه مشکلات می‌شوند.

علیرضا اشرف در همایش ملی "تشکلهای اقتصادی، راهبران توسعه"، اظهار کرد: تشکلها پایه و مبنای اقتصاد هستند و دولت می‌تواند با استفاده از توان آنها بسیاری از اهداف را پیگیری کند.
ادامه دارد...
http://fasleqtesad.ir//Fa/News/404714/تشکلها-زودتر-از-دولت-متوجه-مشکلات-می‌شوند
بستن   چاپ