اقتصاد مقاومتی

آغاز نخستین حراج الکترونیکی اموال تملیکی

فصل اقتصاد - سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعلام‌کرد: نخستین حراج اموال تملیکی به صورت الکترونیک امروز (شنبه، 11 دی‌ماه) با 10 پارتی از استان تهران برای عموم مردم در دسترس است.

© - www.fasleqtesad.com . All Rights Reserved.