جزئیات افزایش قیمت خودرو در سال 1400
سه شنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۱:۲۳
ایلنا
فصل اقتصاد - بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8/2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8/9 درصد افزایش قیمت محاسبه شد.
به گزارش فصل اقتصاد ، روز گذشته شورای رقابت در جلسه 462 مورخ 1400/02/13 خود، تصمیمات ذیل در خصوص خودرو تصویب شد؛
1- برای تمامی کسانی‌که تا پایان سال 1399 برای خرید خودرو ثبت نام کرده اند و پیش پرداخت داشته اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمتی موضوعِ بند 2 تعلق نمی‌گیرد.
2- بر اساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال 1399 و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره وری نهایتا برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط 8/2 درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط 8/9 درصد افزایش قیمت محاسبه گردید که با در نظر گرفتن بند 1 فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور 1400 اعمال و اجرا می‌شود.
http://fasleqtesad.ir//Fa/News/671860/جزئیات-افزایش-قیمت-خودرو-در-سال-1400
بستن   چاپ